?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154700070211.html" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.sgltsc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sdzlgygs.com" target="_blank">ɼ</a>| <a href="http://www.999909.net" target="_blank">̷</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com//6573154696800230.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760250.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730230.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730234.html" target="_blank">˼</a>| <a href="http://www.nonggejiyu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/154700640215.html" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470139026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470079020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/15470184033.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fhsmall.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469770020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470130022.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470244022.html" target="_blank">ѷ</a>| <a href="http://www.xinfujia.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469977029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470199020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bonfanti-china.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469710020.html" target="_blank">ӥӪӿ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.asdis-usa.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469938024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470202023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.longhuashidai.net" target="_blank">޳</a>| <a href="http://www.lewucn.com" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.welinkvip.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470001021.html" target="_blank">ֶ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/154699770210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.embapku.org" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470112020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.muzhipark.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470007025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470289022.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.wishwe.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fhsmall.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470193020.html" target="_blank">˴</a>| <a href="http://www.0477oa.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.tigeryacht.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470184030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.025ym.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470253022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469503024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.skal.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ytygb.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.accmold.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shyowh.com" target="_blank">ն</a>| <a href="http://www.bizihao.org" target="_blank">گ</a>| <a href="http://www.newtopshoes.com" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.szsenco.com/201901/154702500210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469890020.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.nzxlqp.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.baby-enjoy.com" target="_blank">н</a>| <a href="http://www.tuxingshengmy.com" target="_blank">׼̲</a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154702320215.html" target="_blank">˼é</a>| <a href="http://www.laopin8.com" target="_blank">۶</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760240.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.swwmf.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ahannor.com" target="_blank">Ӧ</a>| <a href="http://www.sjzruntuoyaoye.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nbrongyun.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hr-al.com" target="_blank">®ɽ</a>| <a href="http://www.ccbszn.com" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.jhcqy.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469614020.html" target="_blank">ɽͤ</a>| <a href="http://www.htad-kj.com" target="_blank">غ</a>| <a href="http://www.hlwcoffee.com" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620432.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.chinayachtrental.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xakzsw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ynjszitao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696800243.html" target="_blank">ƾ</a>| <a href="http://www.shibanglogistics.com" target="_blank">ɫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469575023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730234.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wishwe.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620459.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.3dwhynot.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031025.html" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699740215.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469929020.html" target="_blank">ϰ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/154700070215.html" target="_blank">ȫ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469986029.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470037023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lyxyd.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620460.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469626030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15469926020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470007021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470037020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470043025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/15470196021.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.pabxzj.cn" target="_blank">Ӻ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469599020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470007023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154700640213.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yellowrivercable.com/i121s/15470247021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nicochem.cn" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469626030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470094020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gwfli.com/id2034/15470301023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ddxsl.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470064020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ejjn.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470025021.html" target="_blank">ɹ</a>| <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470283021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shachengxian.com" target="_blank">ױ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470187027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huodegong.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470139025.html" target="_blank">ϸ</a>| <a href="http://www.fjlhsw.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470205021.html" target="_blank">С</a>| <a href="http://www.kbxww.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.feilvdao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469983024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lease-copier.com" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/154700400210.html" target="_blank">촨</a>| <a href="http://www.whksxh.com" target="_blank">ó</a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470244022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.kaitejiaxiao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhihai-tech.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470163032.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.oldzhangfarm.com" target="_blank">ӡ</a>| <a href="http://www.yahtjd.com" target="_blank">̷</a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470256023.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.gzdsszipper.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.3-ding.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gree-ta.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hbrtwy.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.lxtxppw.com/id131/15470247022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469662042.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.head-hr.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jqxfs.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ylxsjz.cn" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.gegolfer.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.h59h.cn" target="_blank">ǿ</a>| <a href="http://www.lanhaifangzhou.com" target="_blank">ʦ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470268020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469947025.html" target="_blank">¬</a>| <a href="http://www.xj-wind.com" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.rendeyg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-yksj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jdzhuangshi.com" target="_blank">ʯɽ</a>| <a href="http://www.nbczj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.heldgdq.com" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.sozofun.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730220.html" target="_blank">˿</a>| <a href="http://www.gdzyhh.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fudisteel.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.czdeli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.8888120.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net//df4582d154696800258.html" target="_blank">԰</a>| <a href="http://www.meigaotech.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hongdadimo.com" target="_blank">ں</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620448.html" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.hou-lv.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469923020.html" target="_blank">»</a>| <a href="http://www.gbhuizhan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469959020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620443.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qjvcn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470013023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154699740218.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469971022.html" target="_blank">Ϸ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154699740218.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469914020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620423.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469662043.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620443.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469554021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730255.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760236.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.jsytyt.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470163030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/h48sw/15470175024.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.zgnqp.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695480314.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469935020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470040022.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470259022.html" target="_blank">ϳ</a>| <a href="http://www.huanyu-tech.com.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com//er4u6154696800220.html" target="_blank">ػʵ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470040027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.liaoningups.com/news201901/15470217023.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.jckgwy.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469911020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470139029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.u-time.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469989022.html" target="_blank">촨</a>| <a href="http://www.idczh.net/g387/154701990322.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tonghuali.net" target="_blank">Ԫ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470115020.html" target="_blank">ʯɽ</a>| <a href="http://www.lirentea.com" target="_blank">ͬ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470139027.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.sh-joysong.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470112025.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.haoayiccj.com" target="_blank">ڳ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470109021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chn-hdy.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470205023.html" target="_blank">̵</a>| <a href="http://www.sjqt.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huixiantuangou.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310211.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.woyungu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sxyuhuayuan.com/w31f1/15470232027.html" target="_blank">ְ</a>| <a href="http://www.ifmtrain.com" target="_blank">̳</a>| <a href="http://www.baobao1001.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.yellowrivercable.com/i121s/15470253025.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.whweiguan.com" target="_blank">ϻ</a>| <a href="http://www.xianexchange.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qingzhilan.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/15470217020.html" target="_blank">潭</a>| <a href="http://www.jntgw.net" target="_blank">ĩ</a>| <a href="http://www.kbxww.com" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.shanghaiqishan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bxgsfs.cn" target="_blank">ְ</a>| <a href="http://www.yongjiumjg.com" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.zhenxian1080.com/h09342/15470265031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696800243.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zjxa.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.daijiandan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haikoueworld.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yongpin168.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/h482w/15470265032.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154700310218.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.surprise-ad.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gbhuizhan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haifengjiaxiao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nymy888.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469476024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shuoxinggongsi.com" target="_blank">°Ͷ</a>| <a href="http://www.artabc.net" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.oppuu.org" target="_blank">ͼ</a>| <a href="http://www.024car.net" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.csyzzs.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469878020.html" target="_blank">Ѱ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730241.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyrenzhibao.com" target="_blank">ʯɽ</a>| <a href="http://www.shhcgs.com" target="_blank">⳵</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469896021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469491027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nanhai-film.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.baodingwangjiu.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469968021.html" target="_blank">Ϻ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620460.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.ren-decorating.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469959022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620460.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760261.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xfxiyueshan.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469977024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696800213.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620416.html" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469572020.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469560031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com//6573154696800246.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com//d3u25154696800210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469989022.html" target="_blank">ͼ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470040026.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/154702110212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.aqhnw.net/">˹˶ij</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.0751fy.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.0751fy.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295552.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.0751fy.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.0751fy.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295553.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295554.html">经论次第</A> <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295555.html">初机开?/A><br><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295556.html">以戒为师</A> <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295557.html">汉传讲法</A> <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295558.html">藏传讲法</A> <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295559.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295560.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295561.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.0751fy.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295562.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295563.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295564.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295565.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295566.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295567.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295568.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295569.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.0751fy.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" title="宣化上人佛学问答">宣化上人问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2011/07/072645172740.html" target="_blank">宣化上人答:为什么妖精要吃唐僧肉?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2011/05/125559169651.html" target="_blank">宣化上人答:破戒怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145708114413.html" target="_blank">宣化上人答:“人来了我也不怕,跑了我也不怕;来了和没来是一样的,跑了和没跑是一样的。”为什么呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145708114412.html" target="_blank">宣化上人答:“若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,如来唯心造。”这个心,它是什么形状?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145707114408.html" target="_blank">宣化上人答:请问“咒”有什么用?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145707114407.html" target="_blank">宣化上人:真正的神通,以一个凡夫的眼光,如何来分辨它?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145705114403.html" target="_blank">宣化上人答:弱智儿童是怎样来的?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145705114402.html" target="_blank">宣化上人答:为什么有的病痛白天无事,晚上来了?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145705114401.html" target="_blank">宣化上人答:当玄觉禅师见六祖惠能大师时,六祖印证他,这印证到底是怎么回事?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145704114400.html" target="_blank">宣化上人答:弟子觉得我相很重,我执很深,要如何才能真正的无我?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145704114399.html" target="_blank">宣化上人答:上人对教育破产有什么对治的建议吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145703114398.html" target="_blank">宣化上人答:出家人在寺庙中修行,好像不问世事,是否与佛陀强调的实践精神有所冲突?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145703114397.html" target="_blank">宣化上人答:有人得神经病,如何帮助他时好时坏的病情?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145702114396.html" target="_blank">宣化上人答:《金刚经》中有“一切贤圣皆以无为法而有差别”,是何义?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145702114395.html" target="_blank">宣化上人答:打坐是不是用气功来打?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145700114387.html" target="_blank">宣化上人答:何谓三不退?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145700114386.html" target="_blank">宣化上人答:何谓金刚菩提海?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145659114385.html" target="_blank">宣化上人答:我上次在金山寺求菩萨医我的病,现在病好了,我印了三百本白衣大士神咒来结缘,也准备纸钱来烧?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145658114384.html" target="_blank">宣化上人答:禅坐时见到一些现象,想知道真境与识心作用之别?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145657114383.html" target="_blank">宣化上人答:禅坐的主要目的是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145656114380.html" target="_blank">宣化上人答:什么是乐?灵魂是什么?我们怎样与我们的灵魂接触?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/145656114379.html" target="_blank">宣化上人答:《金刚经》说:“过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。”是否以“应无所住而生其心”来解释它?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/064224110980.html" target="_blank">宣化上人答:据说放生功德最大,是否正确?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/064224110979.html" target="_blank">宣化上人答:一般都说,风水要好,大门入口处要挂镜子,屋内左边要有绿色植物,主人床上应挂两把剑,走道上应挂风铃,是否如此?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171942110766.html" target="_blank">宣化上人答:佛法,幻境,阴魔?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171942110765.html" target="_blank">宣化上人答:常听说一切所行皆下种于第八识,不知这第八识与前七识的关系如何?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171942110764.html" target="_blank">宣化上人答:什么是第八识?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171941110763.html" target="_blank">宣化上人答:如何处理伦理与入世出世的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171941110762.html" target="_blank">宣化上人答:宇宙间是否确实存有永恒不变的绝对真理﹝或道理﹞?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171939110756.html" target="_blank">宣化上人答:什么是颠倒?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171939110755.html" target="_blank">宣化上人答:安菩萨需不需要择日及选择方位?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171938110754.html" target="_blank">宣化上人答:风水要好,大门入口处要挂镜子,主人床上应挂两把剑,走道上应挂风铃,是否如此?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171926110746.html" target="_blank">宣化上人答:持咒会使天魔外道起恐怖心,这是否违背了慈悲心?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171926110745.html" target="_blank">宣化上人答:请问如何才能超度祖先或孤魂?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171926110744.html" target="_blank">宣化上人答:睡时做梦算不算造业?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171926110743.html" target="_blank">宣化上人答:学佛法何以要打坐?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171925110742.html" target="_blank">宣化上人答:什么是坚固菩提心?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171925110741.html" target="_blank">宣化上人答:什么是真的?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171925110740.html" target="_blank">宣化上人答:自性是什么性?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/05/171925110739.html" target="_blank">宣化上人答:庐胜彦在马来西亚有弟子一万多人﹝一九八八年时﹞,他所说的法是正还是邪呢?请一口道破,以解众疑?/a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?7条信? <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">2</a> <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html">尾页</a> 页次?/2? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/xhsrxwd/List_2.html'>2</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/wumin/2012/10/201140189032.html" target=_blank><IMG border=0 alt=宣化上人 src="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210232011401165.bmp" width=150 height=175><BR>宣化上人简?/A></DIV> <P><STRONG>宣化上人佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E5%AE%A3%E5%8C%96%E4%B8%8A%E4%BA%BA&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295570.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">宣化上人佛学视频</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://0751fy.com/"></a></td> <td><a href="http://0751fy.com/"></a></td> <td><a href="http://0751fy.com/">ľ</a></td> <td><a href="http://0751fy.com/">´</a></td> <td><a href="http://0751fy.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://hs5gz4.0751fy.com/">ҳվ</a></td> <td><a href="http://r00ysk.0751fy.com/">ϴѡ</a></td> <td><a href="http://5hwh54.0751fy.com/"></a></td> <td><a href="http://ncrush.0751fy.com/">½ֵֽ</a></td> <td><a href="http://y8hafe.0751fy.com/">Ͻί</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.cyrenshou.cn/">˹ά˹վ</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/57426/62313067.html">˵</a></td> <td><a href="http://www.wststar.com/">˹˹ٷַ</a></td> <td><a href="http://www.pailook.com/">agϷ</a></td> <td><a href="http://www.jt-restaurant.com/">Ͼij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.zhip.net/">ϻ</a></td> <td><a href="http://www.tj-zxly.com/">ׯϷվ</a></td> <td><a href="http://www.ksjiteng.com/">ַ</a></td> <td><a href="http://www.body-link.cn/">Ϸƽ</a></td> <td><a href="http://www.qdbeian.com">ൺѶ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.mylacegarden.com/">ֻϷ</a></td> <td><a href="http://www.npxhospital.com/">jj</a></td> <td><a href="http://www.dlxianzheng.com/">mgϷվ</a></td> <td><a href="http://www.chaoyangfukang.com/">˹ϻ</a></td> <td><a href="http://www.nari-tech.net/">ΰײ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.vipskin2.com/"></a></td> <td><a href="http://news.d7ol.com">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.dzfff.cn/">˹ά˹ַ</a></td> <td><a href="http://www.u12tk.com/"></a></td> <td><a href="http://www.promptlypayments.com/">ׯվ</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2009/07/18411285197.html" target="_blank">问:佛教徒如何面对口舌是非?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2009/07/23414085205.html" target="_blank">理净法师答:念佛老不专心怎样对治?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2009/05/10050277647.html" target="_blank">问:什么是开悟,开悟的标准是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2013/07/144744258613.html" target="_blank">明证法师答:八正道中何谓正业?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2009/12/16134194793.html" target="_blank">问:放生会刺激更多的养殖和捕捞吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/fjask/2010/06/102015116058.html" target="_blank">了幻法师答:在家信众应该如何经营钱财?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://0751fy.com/a/20190121/295571.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://0751fy.com/a/20190121/295572.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.0751fy.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://0751fy.com/">ί</a></td> <td><a href="http://0751fy.com/">ֵ</a></td> <td><a href="http://0751fy.com/">Ӫ</a></td> <td><a href="http://0751fy.com/"></a></td> <td><a href="http://0751fy.com/">ʳƷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://0058xi.0751fy.com/">ͬ</a></td> <td><a href="http://xykva0.0751fy.com/">ɽ</a></td> <td><a href="http://kt5qd5.0751fy.com/">´г</a></td> <td><a href="http://qvhpur.0751fy.com/">޼Ժ</a></td> <td><a href="http://x5sq8d.0751fy.com/">Ǻӹ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.babyinsfs.cn/">mg</a></td> <td><a href="http://www.cccccccoffee.com/">վ</a></td> <td><a href="http://www.gufangsugar.cn/">agϷ</a></td> <td><a href="http://www.shengjia2003.com/">mgϷ</a></td> <td><a href="http://www.pinhunzu.com/">ֽǮϷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.kingkei.com/">ضijվַ</a></td> <td><a href="http://www.xianmeimianmo.com/">mgվ</a></td> <td><a href="http://www.inlove14k.com/">188𱦲</a></td> <td><a href="http://www.zhzhx.com/">˹ע</a></td> <td><a href="http://www.the-bestone.com/">˹˶ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.junbangshiye.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.azurehydrogen.com/"></a></td> <td><a href="http://www.cherish-wood.com/">Ϸƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.mollege.net/"></a></td> <td><a href="http://www.czsdjd.com/">վע</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.tytcgs.com/">ϻϷ</a></td> <td><a href="http://www.hfbaofeng.com/">IJϷ</a></td> <td><a href="http://www.dsgfxigua.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.dsgfxigua.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.ahsxjj.com/">Ͼվ</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471273229.html">ϻλ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471915042.html">Ŵ󸻺ַ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471954038.html">ֽעַ</a> <a href="http://www.52pan.cc/201901/154711740418.html">ţţϷ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/154718850426.html">ֽ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/15471222033.html">ʮϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471234041.html">СϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154711710414.html">ʲôϷǮ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471720047.html">Ϸ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471618020.html">IJ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154717380532.html">վ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471663032.html">ptϷĸᱬ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471948032.html">ŰϷ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471777035.html">ע</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471273222.html">Ŵ󸻺վ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471909034.html">ѺС</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154712550416.html">Ǯ</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154718520316.html">վ</a> <a href="http://www.qysjxsh.net/201901/15471645031.html">ʮˮ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471696024.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471780020.html">ʮһƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154717350213.html">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471654024.html">ŰϻϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471096031.html">ʲѹС</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html">Ǯ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html">IJ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469947023.html">ͱ׶ij</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469956026.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html">ַ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154704270327.html">Ӣվ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html">ֻϷ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471105035.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471204031.html">ptϷע</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471054034.html">IJ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471771027.html">Ϸ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471801021.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471072027.html">agϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202021.html">ϣٹ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154701990313.html">̫ѹС</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470367035.html">ֽǮϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154709880336.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471300032.html">վַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154712550315.html">¿</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154717350217.html">ַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471243031.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470178156.html">IJ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html">ʤѹС</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471021035.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html">ׯд</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471699031.html">۱ϻ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470232029.html">ֽע</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470400023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470034028.html">GTѹС</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781520.html">ע</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15471213034.html">ֽϻվ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470178159.html">ֽƶIJ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154704300323.html">ÿ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781518.html">ƽ̨</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690222.html">԰沶</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html">ţϷ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470142020.html">bbinѹС</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html">ϵϷַ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html">עƽ̨</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470280026.html">ַ</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/154712250314.html"></a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15471084032.html">˵Ϸ</a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470229020.html">mgϷ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471006029.html">ʮһϷij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471117022.html">ij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471021034.html">СԱվ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471084033.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html">Ϸʵü</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html">ϻƽ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699890211.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470121020.html">Űϻijע</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470175021.html">ǧڲһֽ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719210313.html">ϺϷij</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471669021.html">ƹٷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471933021.html"></a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471951021.html"></a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719330211.html">ŮսʿϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719570213.html">ʲôϷ׬</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471894025.html">ӹ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717560220.html">ŷ̯</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471630022.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471903026.html">ʤϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717410210.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471630023.html">ֽ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471951022.html">վ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15472113661.html">ӹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>